Základní informace o brousících kotoučích

Standardní tvary brousících kotoučů                                   

TVAR 01

kotouč plochý

TVAR 02

kotouč prstencový

TVAR 05

kotouč s jednostranným vybráním

TVAR 06

kotouč hrncový

TVAR 07

kotouč s oboustranným vybráním

TVAR 09

kotouč dvojitě hrncový

TVAR 11

kotouč miskový

TVAR 12

kotouč talířový

Druh brousícího materiálu:

Brusné materiály založené na oxidu hlinitém - korundy.

Obecně se používají na broušení železa, oceli.

A

hnědý korund

38A

bílý korund

86A

rubínový korund

32A

monokrystalický korund

19A

směs 38A a polokřehkého korundu

57A

směs 38A – 32A

Brusné materiály založené na karbidu křemíku.

Obecně se používají na broušení neželezných kovů, nekovových materiálů, skla, slinutých karbidů.

37C

černý karbid křemíku

39C

zelený karbid křemíku

 

Pro broušení ocelí, zejména kalených o tvrdosti HRC 58 a výše, vyvinula firma NORTON speciální druh brusiva SG korund, keramizovaný umělý korund. Ten se vyznačuje samoostřícími schopnostmi, což je dáno samokrystalickou strukturou samotného materiálu.
Díky této schopnosti se nemusí kotouče tak často orovnávat, rovněž hloubka orovnání je ve srovnání s konvenčními materiály menší.(cca 50%).
I. generace  SG  koramizovaného umělého korundu
V praxi jsou vyráběny výrobky v několika kvalitativních úrovních:

95A

směs SG + 38A ( jiný poměr )

GF

směs 38A + SG 6-8%. Vyrábí se od průměru 350 mm.

SGA

směs korundů SG + 32A + 38A

SGB

směs korundů SG + 32A + 38A ( jiný poměr )

SGP

směs SG + 86A

SG

100% SG

3SG

30%  SG + 38A

5SG

50% + 38A

Příklad značení kotouče:

5SG46G12VXPC

 

II. generace SG korundu neboli TG korund
(odlišuje se tvarem jednotlivých brusných zrn-tvar podlouhlé-rýže)
V praxi jsou vyráběny výrobky v několika kvalitativních úrovních:

TG

100% TG korund

1TG

směs 10% TG + 38A

3TG

směs 30% TG + 38A

5TG

směs 50% TG + 38A

1TGP

směs 10% TG + 86A

 

III. generace SG korundu DG korund  
Delta Grain(DG) - používá se v oblasti naneseného brusiva-brusná plátna a  papíry na podkladu označován písmenem X

 

Zrnitost:
Zrnitost ( hrubost / drsnost ) brousících nástrojů je dána velikostí brusných zrn, která se stanovuje sítovými rozbory dle norem FEPA ( evropské sdružení výrobců brusiv ).
Číslování zrnitosti se rozlišuje podle dvou skupin:

- zrnitost brousících kotoučů - F

- zrnitost brusiva v nanesených výrobcích ( na podkladě ) - P

14, 16, 20, 24

Hrubé zrnitosti

36, 46, 60, 80

Střední zrnitosti

100, 120, 150, 180, 220, 280, 320

Jemné zrnitosti

400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000

Mikrozrnitosti

Příklad značení kotouče:

5SG46G12VXPC  

 

Tvrdost:
Tvrdost brousícího nástroje je dána silou jakou drží v tělese jednotlivá brusná zrna. Je do jisté míry závislá na podílu pojiva v nástroji a na velikosti lisovacího tlaku, kterým se brousící nástroj vytváří. Tvrdost se značí velkými písmeny abecedy. Čím je písmeno dále od počátku abecedy, tím je brousící nástroj tvrdší.

G          H          I          J

Nízká tvrdost

K          L          M           

Střední tvrdost

N          O          P        Q

Vysoká tvrdost

Příklad značení kotouče:

5SG46G12VXPC  

 

Struktura:
Struktura brousícího nástroje je dána podílem brusných zrn, pojiva a přítomných pórů, které vznikají při pojení jednotlivých brusných zrn.
Obvyklá struktura u výrobků NORTON je 8 . Při označování specifikace (kvality výrobku) se neznačí. Chceme-li vyrobit strukturu jinou, pak ve specifikaci je tato struktura označována číslicemi, např. 10, 12 - 24. Vyšší číslice znamenají, že struktura brousícího kotouče je porézní, a to buď uzavřená nebo otevřená. Porézní struktury je dosahováno pomocí porotvorných materiálů.

Příklad značení kotouče:

5SG46G12VXPC

VX1 je uzavřená struktura 5.

 

Pojivo:

Pojivo je látka, která při vytváření brousících nástrojů spojuje jednotlivá brusná zrna pomocí vazeb.

Z hlediska chemického i technologického rozlišujeme několik typů pojiv:

V, VS, VX, VH, VP

nízkotavitelná keramická pojiva

VBE, VXPC

vysokotavitelná keramická pojiva

B, B28, B38, B5

pryskyřičná pojiva

R

gumová pojiva

Příklad značení kotouče:

5SG46G12VXPC

Méně používané pojiva:

Šelakové pojivo

Magnezitové pojivo

Typ pojiva v brousícím kotouči je odvozen od brousící operace a pracovní obvodové rychlosti.