Brousící zrno "SG"

Brousící zrno SG je firmou NORTON patentovaný keramizovaný umělý korund. Vyrábí se chemickým procesem, kterým vznikají v každém jednotlivém zrnu miliardy brousících částic. Mikrostruktura každého jednoho keramizovaného brousícího zrna mu dává stálým odkrýváním nových ostrých hran samoostřící schopnost. Vyvinutí SG zrna patří k nejvýznamnějším počinům v technologii broušení za posledních 40let.

Velikost a struktura krystalů SG umožňuje agresivní a chladný výbrus. Brusivo SG je velmi vhodné pro broušení těžko obrobitelných materiálů s možností zvýšit přítlak (např. pro žáruvzdorné slitiny, kalené nástrojové oceli /55 Rc/, sprejového kovu nebo stellitu).

Většina tradičních brousících  zrn se během broušení zaobluje, což způsobuje metalurgické škody.

Norton-SG má jedinečnou submikronovou krystalickou strukturu, která dává zrnu samoostřící vlastnosti vylamováním mikročástic. Tím je dosaženo lepší využití jednotlivých brousících zrn a zároveň je docíleno chladnějšího výbrusu.

TABULKA FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ

  Umělý korund SG CBN
Hustota (g/cm3) 3.97 3.87 3.47
Chemická čistota (%) 99.10 99.60 99.99
Tvrdost - Knoop 1850 2150 4500
Velikost krystalu přes 10 Submikron < 1 přes 50

Hodnoty pro hustotu, chemickou čistotu a tvrdost SG zrna se nacházejí mezi hodnotami platnými pro umělý korund bílý a kubický nitrid boru (CBN). Tabulka fyzikálních vlastností ukazuje jednotlivé hodnoty každého z uvedených brousících materiálů.

 

 

 

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

Převratný chemický proces utváření krystalů při výrobě SG je základem vyšší odolnosti proti opotřebení SG.

 

 

 

Mimořádnou fyzikální vlastností SG zrna je velikost krystalu, který je menší než 1 mikron. Umělý korund má krystaly velké přes 10 mikronů, CBN > 50 mikronů.

Graf odolnosti proti opotřebení ukazuje jak tyto submikronové krystaly ovlivňují pevnost brousícího zrna. Jak je vidět, je odolnost SG s porovnáním s odolností tradičních umělých korundů výrazně vyšší.

Velikost a struktura SG krystalů umožňuje rovněž agresivnější řeznost při chladnějším výbrusu. Samoostřící proces vznikající průběžným vylamováním krystalů je základem mimořádných řezných vlastností brusiva Norton SG.

Velikost krystalů v mikronech (µ)